Suomi muuttaa tulkintaansa EU:n uuselintarvikeasetuksesta – hyönteisille pääsy Suomen elintarvikemarkkinoille

By Santtu Vekkeli | General | No Comments

Taustaa

Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti eilen, että Suomen tulkinta EU:n
uuselintarvikeasetuksesta muuttuu. Taustalla on eräiden toisten EU:n
jäsenvaltioiden tulkinta asetuksen sanamuodosta sekä ministeriön halu
saattaa hyönteisala elintarvikevalvonnan piiriin.

Käytännön toteutuksesta ja normiston muodostamisesta vastaa
elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

Pohjolan Hyönteistalous Oy suhtautuu myönteisesti odotettuun muutokseen

EU-asetustulkinnan muutos on ollut Pohjolan Hyönteistalous Oy:lle
odotettu tapahtuma ja kiittelemme valtiovaltaa rohkeudesta tunnustaa
hyönteisklusterin asema elintarvikemarkkinoiden piirissä. Aiemmin osin
säätelemättömästä oikeustilasta johtuvien harmaiden alueiden
poistuminen on omiaan parantamaan koko hyönteisalan julkisuuskuvaa.

Suhtaudumme niin ikään myönteisesti Eviran tavoitteeseen ottaa
rohkeasti alan yritykset mukaan pelisääntöjen valmisteluun ja tuemme
omalla asiantuntemuksellamme mielellämme tätä prosessia.

Operatiiviseen toimintaamme asetustulkinnan muutoksella ei ole
vaikutuksia, sillä olemme alusta asti lähteneet tutkimus- ja
tuotekehitystyössämme siitä, että kasvatusteknologia- ja
elintarviketeollisuuden raaka-ainetuotteemme tulevat täyttämään
elintarviketurvallisuuden vaatimat normit.

Kuluttajat, elintarviketeollisuuden yritykset ja tulevat hyönteistuottajat
ovat osoittaneet kasvavaa kiinnostusta hyönteisalaa kohtaan. Samalla
tavoin olemme yrityksenä jo pitkään valmistautuneet tähän
tervetulleeseen toimintaympäristön muutokseen ja olemme valmiita
etenemään välittömästi suunnitelmista toteutukseen asiakkaidemme ja
yhteistyökumppaniemme kanssa. Elintarviketeollisuudelle tulemme
tarjoamaan jo läheisessä tulevaisuudessa laadukkaita raaka-aineita
uusien tuoteinnovaatioiden pohjaksi. Odotamme päätöksen
vauhdittavan koko klusterin kehitystä.

Aiemmin säätelyn harmaa alue on ollut omiaan hillitsemään investointiintoa,
minkä hidasteen näemme nyt poistuneen. Odotamme muutoksen
tuovan nopeasti konkreettisia investointipäätöksiä sekä
elintarviketeollisuuden että hyönteisten alkutuotantoon sijoittavien
tahoilta.

Nyt onkin päätöstään empineille erinomainen hetki tehdä
päätöksiä yhteistyöstä!

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Sami Vekkeli, puhelin: +358 50 407 3008,
sähköposti: sami@nie.fi