Viewing posts from : September 2017

Suomi muuttaa tulkintaansa EU:n uuselintarvikeasetuksesta – hyönteisille pääsy Suomen elintarvikemarkkinoille

By Santtu Vekkeli | General | No Comments

Taustaa Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti eilen, että Suomen tulkinta EU:n uuselintarvikeasetuksesta muuttuu. Taustalla on eräiden toisten EU:n jäsenvaltioiden tulkinta asetuksen sanamuodosta sekä ministeriön halu saattaa hyönteisala elintarvikevalvonnan piiriin. Käytännön toteutuksesta ja normiston muodostamisesta vastaa elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Pohjolan Hyönteistalous Oy suhtautuu myönteisesti odotettuun muutokseen EU-asetustulkinnan muutos on ollut Pohjolan Hyönteistalous Oy:lle odotettu tapahtuma ja kiittelemme valtiovaltaa […]

More

R&D Manager Kari Oinonen

By Santtu Vekkeli | General | No Comments

Kari is a passionate product development and research guy. He has long and wide experience of development at telecoms industry and in a startup of his own. Kari gets his kicks from making the world a better place with beautifully engineered concrete products for people’s daily use. He got his first touch in edible insects […]

More